Siirry pääsisältöön

Tekstit

Uusin blogiteksti

Monimuotoinen ja moniääninen johtajuuden ilmiö

Bloggauksen kirjoittaja Sanna-Annika Koivisto opiskelee Lapin yliopistossa kasvatustieteiden tiedekunnassa luokanopettajaksi. Kirjoitus on “Johtajuusdiskurssit ja toimija-asemat opetusalan keskusteluissa” -nimiseen pro graduun liittyvä kypsyysnäyte. 

Kun keskustelemme ihmisten ja organisaatioiden toiminnasta, vetoamme usein johtajuuteen. Tästä huolimatta johtajuus ilmiönä on vaikeasti hahmotettavissa, saati määriteltävissä. Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena on ollut lisätä ymmärrystä arkipäiväisestä, mutta epämääräisestä johtajuuden ilmiöstä ja sen rakentumisesta (Ropo 2011) keskittymällä opetus- ja kasvatusalalla toimivien henkilöiden tapoihin kirjoittaa johtajuudesta verkkokeskusteluissa.

Perinteinen johtajuustutkimus on voimakkaasti johtajakeskeistä, eli keskittyy johtajien ja heidän tekojensa tarkasteluun (esim. Crevani, Lindgren & Packendorff) sekä erilaisten johtamisen mallien ja toimintaohjeiden tuottamiseen, jotka Cunliffen & Eriksenin (2011, 1427) mukaan yksinkerta…

Viimeisimmät blogitekstit

Työrauha koulussa

Tervetuloa Rovaniemelle!

Millä mielin kandivuoteen?

Top 5 jutut Rovaniemen opettajakoulutuksessa.

Helpotusta kiireiseen kevääseen

Elämää kahdessa osoitteessa

Kevään aikahyppy

Löydä oma polkusi - ehkä se on johtaminen?

Oikikseen? 10 vinkkiä

Ajatuksia sisustus- ja tekstiilimuotoilun opinnoista

Arktista elämää puolin ja toisin

Opiskelija ja koiranomistaja

Poronkusema 2019!

Vinkkejä Lapissa opiskelua harkitseville

Ystävänpäivän pullavideo.