Häpeä / Shame"Olemme keskeneräisiä saviukkoja" soitti eräs ystävä lauantai-iltana päissään. Hän tarkoitti sitä, että systeemi ei hyväksy kyseenalaistavaa, tai huonosti käyttäytyvää häpeämätöntä toimintaa. Mitä jos häpeä puuttuisikin tyystin?

Häpeä on syvä tunne, joka viiltää nolostumisen lailla, mutta syvemmin. Häpeä on riittämättömyyden ja huonommuuden tila, joka voi seurata esimerkiksi nöyryytyksestä tai epäonnistumisesta. Häpeä saa meidät peittelemään, vähättelemään ja kieltämään asioita. Psykologi Kaija Puura: "Ensimmäiset moraaliset tunteet kuten myötätunto, nolostuminen ja kateus syntyvät 18 kuukauden jälkeen; syyllisyys ja häpeä vanhempien paheksunnan yhteydessä sekä ylpeys 24 kuukauden jälkeen."

Häpeä on jotakin, johon me kulttuurisesti kasvamme. Lapsi käy potalla olohuoneessa tai keittiössä, eikä häpeä. Miksi häpeäisi? Kakka on maailman luonnollisimpia asioita.

Muinaiskreikkalainen Aidos oli häpeän, säädyllisyyden ja nöyryyden jumalatar. Aidos liitetään usein alastomuuden ja seksuaalisuuden häpeään. Seksuaalisuus on valtava tabu, vaikka maailma muuttuu yhä julkeampaan suuntaan musiikkivideo kerrallaan. Joka kesä farkkushortsien pakararaja kipuaa kohti yläselkää. Milloinkohan housut lakkaavat kokonaan olemasta?

Julkisen riitelyn HÄPEÄ
Kompastumisen HÄPEÄ
Seurassa pieraisemisen HÄPEÄ
Riisuuntumisen HÄPEÄ
Huorissa käymisen HÄPEÄ

Aikanani Helsingin Kalliossa kävelin aamuisin mitä useimpien seksiliikkeiden, hierontojen ja strip tease -kurkistuskoppien ohitse. Samoja kujia tassuttelevat myös kouluikäiset lapset. Mikä on heiltä salattava? En voi liputtaa julkisen seksuaalisuuden puolesta, vaikka liberaaliutta kannattaisinkin. Jos puhumme pornopuotien pursuavasta katumainonnasta, voimme yhtä hyvin puhua ylipäätään mainonnan röyhkeästä seksuaalisuudesta. Seksi myy & himo ostaa (vaikka mitä roskaa).

Kiitos teknologian, pornografiaa voi nykyään katsoa makuuhuoneessa, vessassa, olohuoneessa, keittiössä, suihkussa, eteisessä, autossa, ravintolassa, kaupassa, koulussa, äänestyskopissa, hiihtäessä, jumpassa, uidessa ja virkatessa. Laitteet palvelevat ympäri vuorokauden. Enää ei tarvitse keikkua kaverin olkapäillä R-kioskin ylähyllyä kurotellen, tonkia taloyhtiön lehtilajittelua tai hiippailla hupparin suu muurattuna Seksipisteen ovesta sisään. Kaikesta on tehty helppoa ja häpeää ei tarvitse enää kohdata samalla tavalla. Vaikka mistä minä tiedän, sillä enhän minä nyt katso.

Mitä jos sössötän epäselvästi kun tapaan appivanhempani? Mitä jos joku lukee päiväkirjaani? Mitä jos naamassani olevalle finnille nauretaan? Mitä jos näytän rumalta, kun menen kauppaan sairaana, saatikka ilman meikkiä?

Oikeussalissa syytetyt suojaavat kasvonsa vaatteisiin piiloutuakseen lehdistöltä. Häpeään liittyy vahvasti kasvojen menettämisen pelko. Mutta häpeä on yksin kulttuurin tuote. Esimerkiksi monessa Keski-Euroopan maassa yksin syöminen on suuri häpeä. Yksineläjä: koska viimeksi söit jonkun seurassa! Lisähuomautuksena se, ettei television edessä aterioimista lasketa sosiaaliseksi syömiseksi.
"Moraalittomuus on, parhaimmillaan, lapsen yksinkertaista rohkeutta - se ei osaa hävetä itseään." - Risto Ahti

Ei kannata hävetä sitä, mitä aikaisemmin on ollut. Vielä vähemmän sitä mitä on tai mitä tulee olemaan. Minä en ole se, mitä Minä äsken oli. Ei ole mitään mieltä pyrkiä jatkuvasti olemaan "jotakin", vaan oikeastaan vain enemmän Minä. Mitä "Minä" sitten on? Siihen kysymykseen me tietysti etsimme vastausta koko elämämme ajan.

Eetu Jay


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lingua franca:

"We have unfinished clay figures" rang a friend on Saturday night drunk. He meant that the system does not accept the questioning, or badly behaved shameless activities. What a shame if you should completely missing?

Shame is a deep feeling, which slashes the embarrassment by law, but more deeply. Shame is the inadequacy and inferiority condition which may follow the example of humiliation or failure. Shame causes us to hide, to downplay and deny things. Psychologist Kaija Puura: "The first moral emotions such as compassion, embarrassment and jealousy arise from 18 months after the guilt and shame of the parents disapproval connection and pride after 24 months."

Shame is something to which we grow culturally. The child uses the potty in the living room or the kitchen, and the shame. Why be ashamed? Poo is the world's most natural things.

Muinaiskreikkalainen Aidos was a shame, modesty and humility of the goddess. Aidos is often associated with sexuality, nudity and shame. Sexuality is a huge taboo, even if the world becomes more and more blatant in the direction of the music video at a time. Every summer farkkushortsien pakararaja climbs towards the upper back. When will the pants will cease to exist altogether?

The public bickering SHAME
tripping SHAME
Socially pieraisemisen SHAME
undressing SHAME
Whores fermentation SHAME

Kallio, Helsinki time I walked in the morning what most sex shops, strip tease massages and -kurkistuskoppien over. The same lanes padding also school-aged children. What are they encrypted? I can not fly the flag of public sexuality, even though I should liberality. If we talk about pornopuotien gush until the street advertising, we might as well talk about the general advertising brazen sexuality. Sex sells & craving to buy a (crap).

Thanks to technology, pornography can now look in the bedroom, the bathroom, the living room, the kitchen, the shower, in the hall, in the car, in a restaurant, shop, school, in the voting booth, skiing, go to the gym, and swimming in office during urination. Equipment serving around the clock. No more need to toss the guy on the shoulders of the R-kiosk on the top shelf kurotellen, rooting Journal of the apartment complex sorting or sneaking hoodie from the mouth of a masonry Sexual point through the door. Everything is made easy and shame no longer have to face the same way. Although what I know, because the hall I now see.

What if sössötän unclear when, like in-laws? What if someone reads my diary? What if a pimple on my face to be laughed at? What if I look ugly when I go to trade sick, let alone without make-up?

In the courtroom the accused protective clothing to hide her face from the press. Shame is strongly related to the fear of losing face. But shame is the exclusive product of culture. For example, in many Central European countries alone eating is a great shame. Single: the last time you ate a company! As an aside, the fact that the front of the TV eating out count as a social eating.

"Immorality is, at best, a child's simple courage - it can not be ashamed of themselves." - Risto Ahti

Not to be ashamed of what in the past has been. Still less of what is or what will be. I am not what I have just had. There is no point to try constantly to be "something", but I really just more. What does the "I", then? That is the question we answer, of course, we are looking for all our lives.

Eetu Jay

Translation by Google Translate
Kääntäminen Google Translate

Kommentit

Suositut tekstit