Q&A – Pojat raottavat salaisuuden verhoa

Blogimme suuren suosion johdosta olemme saaneet hurjan määrän kysymyksiä kirjeitse. Kysymykset liittyvät usein meidän elämäämme blogin tuolla puolen sekä kiinnostuksen kohteisiimme siviilielämässä. Mukaan on mahtunut myös paljon hävytöntä palautetta, johon emme aio vastata. Elämme positiivisesta palautteesta ja negatiiviset palautteet on helpompi sivuuttaa kuin itkeä viikko. Olemme keränneet tähän blogiimme kysymyksiä, jotka ovat useimmiten esiintyneet seuraajiemme lähettämissä kirjeissä. Toki myös vastaamme niihin. Ajattelimme, että nyt on hyvä aika kertoa, keitä olemme, kun blogiuramme on jo ehtoopuolella. Ei ainakaan kukaan lopeta lukemista sen takia. Jos olet joskus pohtinut, keitä nämä mysteeriset ja komeat huumoriveljekset ovat, rukouksiisi on nyt vastattu. Nauti!

Mitkä ovat harrastuksenne blogiajan ulkopuolella? Pasi, 31 vuotta, Lohja

Valitettavasti, Pasi, blogi vie leijonan osan arjestamme, mutta pyrimme käyttämään ylijäämä minuutit tehokkaasti. Harrastamme yhdessä ja erikseen. Niko-Ville harrastaa enemmän fyysisyyttä vaativia lajeja ja Lauri harrastaa enimmäkseen lautapelejä, palapelejä, sudokuja sekä postimerkkien keräilyä. Joskus Lauri intoutuu heittelemään frisbeegolfia, mutta liikkuu kenttävälit Segwayllä. Yhteisenä harrastuksena voisimme pitää sulkapalloa. Se onkin kiva peli. Menemme aina into piukeana pelaamaan sulkapalloa, mutta yleensä jo ensimmäisen viiden minuutin jälkeen toinen suuttuu, (yleensä Lauri) mököttää (Lauri) ja joskus itkee (Lauri). Loput 55 minuuttia pelaamme hiljaa ja kiroilemme itseksemme. Suihkussa olemme kuitenkin taas jo ystäviä. Voittajaluonne on petollinen ystävä.

Oletteko muistaneet syödä ja käydä koulussa? Äiti, Evijärvi

Ollaan ollaan. Älä koko ajan soittele.

Vietättekö paljon aikaa yhdessä vapaa-ajalla, vai onko blogi vain peitetarina? Riitta, 45 vuotta, Kalajoki

Olemme mukana toistemme elämässä jonkin verran. Joitakin blogiajan ulkopuolisia yhteisiä projekteja ovat: kandidaatin tutkielma, musiikin tekeminen, Black Ops 3, illanvietot, kouluhommat, koulu, kesä työttömänä, kesä, sulkapallo, muut konsolipelit, syntymäpäivät, pulmapelit sekä sosio-konstruktivismi. Kaiken tämän ulkopuolella pyrimme kuitenkin antamaan aikaa myös läheisille sekä perheelle. Käymme nukkumassa yleensä kotona.

Oletteko hyviö pellaamaa codia? Nestori, 7 vuotta, Yli-Kiiminki 

Hyvästä en Nestori tiedä, mutta harjoittelemme ahkerasti. Ostimme juuri yhdessä Black Ops 3 pelin, jota tahkoamme yhdessä kaiken ajan, joka blogista ja muista aktiviteeteistä jää yli. Mukava saada palautetta myös nuorilta seuraajilta. Mukava huomata, että lukijakuntamme ikähaitari on näin suuri. Jatka sinäkin Nestori konsolipelien pelaamista, niin voit vielä tienata sillä elantosi vielä jonain päivänä. Lisäsimme myös unohtamasi kysymysmerkin kysymyksesi perään, olemmehan luokanopettajaopiskelijoita.

-Lauri ja Niko-Ville

Q&A – Boys slightly open the curtain of secrets

Thanks to the massive popularity of our blog, we have received a huge amount of questions in our mail. The questions are often about our personal life beyond the blog and about our interests in civilian life. There has also been some shameless feedback, which we are not going to answer. We live from the positive feedback and it’s easier to ignore the negativity than cry for a week. In this blog we have collected the most frequently asked questions that we have received in the letters. And of course we will also answer them. We thought that now it would be a good time to tell you who we are, now that our blogger-career is soon to be over. At least at this point no one is going to stop reading because of that. If you have ever wondered, who these mysterious and handsome humor-brothers are, your prayers have now been answered. Enjoy.

What are your hobbies outside blogging? Pasi, 31 years, Lohja

Unfortunately, Pasi, blogging takes a huge piece of our time but we try to use our extra minutes efficiently. We have mutual and personal hobbies. Niko-Ville likes more physical  sports and Lauri mostly plays boardgames, puzzles, sudokus and collecting stamps. Sometimes Lauri gets inspired to play frisbeegolf, but moves around with a Segway. Our mutual hobby is badminton. It’s a nice game. We are always excited when we go to play but in five minutes other one get’s pissed (usually Lauri), sulks (Lauri) and sometimes cries (Lauri). Rest of the 55 minutes we play quietly and swear under our breath. But in the shower we are back to being friends. Competitive nature is not an easy friend.

Have you remembered to eat and go to school? Mom, Evijärvi.

Yes yes. Stop calling all the time.

Do you spend much time together in you freetime, or is the blog just a cover-story? Riitta 45 years, Kalajoki

We are involved in each other’s lives a little. A few projects outside the blog are: bachelor degree, making music, Black Ops 3, night outs, schoolwork, school, jobless summer, summer, badminton, other console games, birthdays, puzzles and social construvism. Outside all this we try to spend time also with our friends and family. We usually sleep at our own homes.

Are good at playing cod? Nestori, 7 years, Yli-Kiiminki.

I don’t know about good, Nestori, but we are practicing hard. We just bought Black Ops 3, which we are playing together all that time, which is left after the blog and other activities. It’s nice to have feedback also from younger followers. Nice to notice, that our readers age range is so wide. You keep training those console games, Nestori, and someday you can earn you living by doing it. We also added the question mark that you forgot in your question, after all, we are studying to be teachers.

-Lauri and Niko-Ville

Kommentit

Suositut tekstit