Palvelumuotoilijaksi?

Saadessani viime kesänä tiedon opiskelijaksi hyväksymisestä teollisen muotoilun koulutusohjelmaan, heräsi salainen haaveeni huonekalumuotoilijan urasta henkiin. Olisihan se ihanaa suunnitella paitsi kauniita myös käytännöllisiä huonekaluja. Käydessäni syyskuussa ensimmäiset keskustelut opettajatuutorini kanssa, koki haaveeni kuitenkin kolauksen. Keskustelimme aiemmasta sosiaalialan tutkinnostani ja sen myötä kerryttämästäni työkokemuksesta. Mikäli päätyisin tuotemuotoilijaksi (etenkin huonekalujen pariin) ei aiemmalla tietotaidollani olisi kovinkaan paljon arvoa. Lapin yliopistolla ei myöskään ole tarjota erityisen vahvaa osaamista huonekalumuotoiluun, joten ainoa vaihtoehtoni olisi lähteä mahdollisimman pitkäksi ajaksi vaihtoon johonkin huonekalumuotoilun huippuylipistoon. Koska edellisen tutkintoni aikana vietin viisi kuukautta vaihto-opiskelijana Etelä-Afrikassa, ei ajatus uudesta opiskelijavaihdosta juurikaan houkuttanut.

Mietinkin pitkään omaa työhistoriaani ja sitä, mitä oikeasti haluan tulevaisuudessa tehdä. Vaikka sosionomin työ ei se oma juttuni ollutkaan, olen erittäin kiitollinen sen tuomista kokemuksista. Jo nyt huomaan sosiaalialan ammattitaitoni antavan sellaista osaamista, mitä kanssaopiskelijoillani ei ole. Ja se on se, mikä erottaa minut tulevaisuudessakin muista työnhakijoista. Opettajan suosituksesta päädyinkin palvelumuotoilun johdantokurssille ja se olikin sitten menoa. Kuuntelin haltioituneena esimerkkejä brändeistä, yrityskuvan hallinnasta sekä muotoiluajattelusta ja mielessäni pyöri vain yksi ajatus: se minun juttuni on viimein löytynyt.


No mitä ihmettä se palvelumuotoilu sitten on? Lyhyesti, palvelumuotoilu on palveluiden systemaattista kehittämistä muotoilun menetelmin. Sen tarkoitus on tuoda asiakkaan elämään kokemuksia ja tehdä palveluprosessista mahdollisimman miellyttävä ja käyttäjäystävällinen. Koska palvelumuotoilun keskiössä on aina asiakas, on palvelumuotoilijan tärkeää ymmärtää ihmisiä ja heidän käyttäytymistään. Ja juuri niissä piileekin minun vahvuuteni.

-Johanna

//

I’m very excited about service design and my previous social counselor degree supports it well. But what is service design? Briefly, service design is improving services with design methods. Its aim is to focus on customer experience and create services that are user-friendly and desirable. Because service design is human-centered, it is essential for service designer to understand people and their behavior. And those are exactly my expertise.

-Johanna

Kommentit

Suositut tekstit