Opiskelijaelämän aakkoset

Opiskelujen aloittaminen on monesta syystä jännittävää aikaa. Parhaimmillaan vastassa on uusi paikkakunta, uudet kaverit ja täysin uusi ympäristö täynnä sanoja, joiden merkitykset ovat uudelle opiskelijalle enemmän tai vähemmän hämärän peitossa. Tämän listauksen avulla pysyt kärryillä keskustelussa oli kyseessä sitten vujut, sillis, notsku tai Säteily. 
 
Ainejärjestö 
Ainejärjestöt koostuvat tietyn alan opiskelijoista. Niiden tehtävänä on huolehtia jäsentensä edunvalvonnasta sekä vapaa-ajan aktiviteeteista. Ainejärjestöön liittyminen ei ole pakollista, mutta erittäin suositeltavaa niiden tarjoaminen etujen (esim. haalarit) ja aktiviteettien vuoksi. 


Akateeminen vartti 
Yliopistoissa noudatettu käytäntö, jonka mukaan luennot alkavat aina vartin yli. Poikkeuksena kuitenkin kielikurssit ja tentit, jotka alkavat tasalta. Ja tietysti luennot, joissa proffa päättää aloittaa tasalta. Luentojen alkamisajat olivat ainakin minulle koko ensimmäisen syksyn ajan suuri mysteeri, mutta onneksi vanhemmat opiskelijat ja kaverit auttoivat mielellään. 

Artikla ry
Lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestö.

Dekaani 
Yliopiston tiedekunnan johtaja. 

Excursio, Ekskursio 
Yleensä ainejärjestön järjestämä retki tai opintomatka tiettyyn kohteeseen. Usein excut kohdistuvat mahdollisten tulevaisuuden työnantajien tiloihin, joissa yritysten tai toimintayksiköiden edustajat kertovat työstään ja mahdollisuuksista kyseisessä paikassa. Esimerkiksi ELSA Rovaniemi on järjestänyt Lawyers at work -excuja muun muassa pankkiin, Oikeuslääketieteen laitokselle ruumiinavaukseen ja Oikeuspsykiatrian laitokselle mielentilatutkimukseen. 

ELSA 
European Law Students’ Association. ELSA Rovaniemi on kansainvälisen opiskelijajärjestö ELSAn paikallisryhmä, joka toimii Lapin yliopistossa tarkoituksenaan edistää ja tukea oikeustieteen opiskelijoiden oppimista, ammattitaidon kehittymistä ja kansainvälistymistä. 


Fuksi 
Ensimmäisen vuoden opiskelija yliopistossa. Kaikki rakastavat fukseja. 

Fuksiaiset 
Fukseille järjestettävä rastikilpailu, jossa kilpaillaan joukkueina. Fuksiaisissa uudet opiskelijat toivotetaan tervetulleeksi opiskelijayhteisöön. 

Gradu
Pro gradu -tutkielma, joka tehdään osana maisterin tutkintoa. Se on syventävä tutkielma, jolla opiskelija osoittaa kykenevänsä ilmaisemaan itseään selkeästi ja tieteellisesti sekä tuomaan esiin oman alansa tuntemusta.

Haalarit 
Haalareiden väri kertoo, minkä aineen opiskelija on kyseessä. Haalareihin voi halutessaan kerätä haalarimerkkejä, joiden määrästä voikin päätellä, missä vaiheessa opintojaan opiskelija on. Haalarimerkkejä saa tapahtumista ja niitä voi ostaa esim. netistä tai ainejärjestöiltä. 

Hylsy 
Hylätty. Näitä kannattaa välttää. 

Jalot Villit ry
Lapin yliopiston matkailututkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö. 

Kaamosluennot, Kaamokset 
Oikkareiden vuoden odotetuin tapahtuma, jolloin lähdetään isolla porukalla Leville laskettelemaan, juhlimaan ja kuuntelemaan professoreiden luentoja niin ravintolassa kuin porealtaassakin. 

Kandi 
Kandidaatin tutkinto. Yliopistossa suoritettava alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. 

 
Kosmos Buran ry 
Lapin yliopiston politiikantutkimuksen ja sosiologian opiskelijoiden ainejärjestö. 
 
Lapikas ry 
Lapin yliopiston luokanopettajiksi opiskelevien ainejärjestö. 

Lastu ry 
Lapin yliopiston kasvatustieteiden, aikuiskasvatuksen ja mediakasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö. Lyhty ry Lapin yliopiston sosiaalityön ja kuntoutuksen opiskelijoiden ainejärjestö. 

LYY 
Lapin yliopiston ylioppilaskunta, jonka jäsenyys on opiskelijoille pakollista. LYY tarjoaa jäsenilleen edunvalvontaa ja palveluita, sekä järjestää jos minkämoista tapahtumaa vuoden aikana! Lapin yliopiston tapahtumat on tarkoitettu kaikille opiskelijoille, joten ne ovat loistava tilaisuus päästä tutustumaan opiskelijoihin myös oman ainejärjestön ulkopuolelta. 
 
Maisteri 
Maisterin tutkinto on yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto. Laajuudeltaan 120 noppaa. 

Noppa ks. opintopiste 

Notaari, notsku 
Oikeusnotaarin tutkinto. Oikeustieteellisen tiedekunnan vastine kandidaatin tutkinnolle. 


Opintopiste 
Näitä kannattaa kerätä! Vastaa noin 27h työpanosta tai 0,5 opintoviikkoa. Jos haluaa valmistua viidessä vuodessa, niin opintopisteitä tulisi kerätä vuodessa n. 60. 
 
Poronkusema 
Pohjois-Suomen suurin opiskelijatapahtuma, joka järjestetään rastikilpailuna. Poronkusemaan tulee porukkaa ympäri Suomea, joten sen aikaan kannattaa todellakin olla Rovaniemellä. 
 
Radio Säteily Lapin yliopiston vapaa opiskelijaradio, joka lähettää ohjelmaa kerran vuodessa kolmen viikon ajan. Sisältöä Radio Säteilyyn tuottavat Lapin yliopiston eri alojen opiskelijat, sekä vaihtelevissa määrin myös Lapin AMK:n edustajat. 
 
Remburssi ry Lapin yliopiston Hallintotieteen, johtamisen ja johtamisen psykologian opiskelijoiden ainejärjestö. 
 
Sillis 
Akateeminen silliaamiainen. Yleensä Poronkuseman ja vujujen jälkeisenä aamuna järjestetty tapahtuma, jossa opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus palautua edellisen illan riennoista. Silliksellä voi tapahtua mitä tahansa ja siellä onkin nähty kaikkea pomppulinnoista hattarakoneisiin ja poroihin. Silliksellä on oikeastaan kaikkea muuta paitsi silliä. 

Sitsit 

Akateeminen pöytäjuhla, jossa lauletaan, juodaan ja nautitaan kolmen ruokalajin illallinen. Sitseillä suuri rooli on laulukirjalla, joka sisältää valtavan määrän uudelleen sanoitettuja biisejä niin ikivihreistä kappaleista kuin joululauluistakin. Koska sitsit ovat arvokas juhla, siellä osoitetaan huomiota sivistyneesti hakkaamalla molemmilla käsillä pöytää. 

Speksi 
Speksi on interaktiivista opiskelijateatteria, jolle on tyypillistä näyttävät musiikki- ja tanssinumerot sekä tunnettuihin tarinoihin ja ajankohtaisiin asioihin pohjautuva huumori. Speksiyleisö voi koska tahansa keskeyttää show’n huutamalla ”Omstart!” ja pyytää esiintyjiä esittämään repliikin uudelleen ja uudella tavalla. Rovaniemellä speksiä tarjoilee LoimuSpeksi. 

Tao ry 
Lapin yliopiston taideaineiden opiskelijoiden ainejärjestö. 

Tentti 
Koe. Erilaisia tenttimuotoja ovat exam, kirjallisuustentti, lakikirjatentti, luentokuulustelu ja moodletentti. Näihin opiskeleminen on erittäin suositeltavaa, jottei tuloksena olisi hylsy.

Tiedekunta 
Tiedekunta on yliopiston hallinnollinen yksikkö, joka kokoaa yhteen lähekkäisten tieteenalojen laitokset. Tiedekuntaa johtaa dekaani. 
 
Vanhempi tieteenharjoittaja 
Kaikki muut paitsi fuksit. Vanhemman tieteenharjoittajan tunnistaa usein huokauksesta "olisimpa fuksi".

Vappu 
Opiskelijoiden suurin juhlapyhä. Vapun viettäminen saattaa tiedekunnasta riippuen kestää muutamasta päivästä viikkoihin ja jopa kuukausiin. 
 
Vuosijuhlat, vujut 
Vuosijuhlat ovat opiskelijajärjestön vuoden arvokkain juhla, jossa tarjotaan illallinen, kuullaan juhlapuheita sekä juhlistetaan järjestöä arvokkaasti. Jos olet menossa vujuille etkä ole varma sitsien ja vujujen erosta, ota välittömästi yhteyttä vanhempaan tieteenharjoittajaan. 

// Vilma, OTK

Kommentit

Suositut tekstit