Vaatetussuunnittelun maisteriopiskelijat ISPO Academy Masterclass -tapahtumassa

Kolme Lapin yliopiston vaatetussuunnittelun maisteriopiskelijaa osallistui tammikuun lopussa Münchenissä viidettä kertaa järjestettyyn ISPO Academy Masterclass -tapahtumaan. ISPO Academy Masterclass on työpajana toteutettava konsepti, joka järjestetään ISPOn, maailman suurimman urheilumessutapahtuman, yhteydessä. Työpaja kerää noin 30 vaatetusalan opiskelijaa ympäri maailmaa luomaan uusia ideoita urheiluteollisuuteen. Työpajan on luonut saksalainen urheiluvaatesuunnittelija, trendiasiantuntija sekä luennoitsija Nora Kühner, joka johti työpajaa myös tänä vuonna. ISPO Academy Masterclassin keskeisimpiä ajatuksia ovat monitieteellinen työskentely, avoin mielipiteiden vaihto sekä kansainvälinen yhteistyö. Tämän vuoden ISPO Academy Masterclassin teemana oli: ”2070 Sport – still a truly natural adventure? Or digital detox and immersive simulation?”.

Ennakkotehtävänä kukin ISPO Academy Masterclassin osallistuja oli valmistellut näkemyksensä vuoden 2070 urheilusta sekä siitä, minkälaisia urheiluvaatetuksen ja -varusteiden innovaatioita tulevaisuuden skenaario vaatisi. Ennakkotehtävien perusteella osallistujat jaettiin kuuteen eri ryhmään. Lapin yliopiston opiskelijat edustivat ryhmissä, joiden teemat olivat ”Living the extreme”,  ”Intersection, function and beauty” ja ”Re-inventing the industry”.

Ryhmä ”Living the extreme” pohti aiheessaan extreme-urheilun määritelmää sekä sitä, mitä se tulisi vuonna 2070 tarkoittamaan. Lopulta ryhmä määritteli extreme-urheilun henkilökohtaiseksi kokemukseksi rajojen ylittämisestä sekä tuntemattoman saavuttamisesta. Vuonna 2070 extreme saattaisi siis tarkoittaa esimerkiksi irtautumista internetistä sekä kaikesta elämää helpottavasta ja mukavoittavasta infrastruktuurista, josta on vuosikymmenten aikana tullut keskeinen osa ihmisyyttä. Ryhmä kehitti työpajan aikana ”Extremity”-konseptin joka toisi ahtaan kaupungistuneessa maailmassa ihmisen takaisin osaksi luontoa – tosin kuitenkin tarkkaan harkitusti, turvallisesti ja täysin luonnosta vieraantuneen 2070-luvun ihmisen mieltymysten sekä toiveiden mukaisesti.

Ryhmän ”Intersection, function and beauty” lopulliseksi otsikoksi muotoutui ”Metamorphosis, function and beauty”. Työssä käsiteltiin tulevaisuudennäkymää, jossa kauneuden pelättiin katoavan kokonaan vaatteen funktionaalisuuden ottaessa vallan. Ryhmässä pohdittiin kauneuden ja hauskuuden tuomista takaisin urheilumuotiin, jotta tulevaisuuden tuotteet eivät olisi kaikki täysin samanlaisia. Ryhmätyöskentelyssä kielitaidolla oli valtava merkitys, sillä omat ideat ja ajatusmaailma piti pystyä tuomaan esille englanniksi. Natiivipuhujat, kuten opiskelijat Iso-Britanniasta ja Yhdysvalloista, ottivat tämän vuoksi keskustelussa helposti hallitsevan aseman. Ryhmätyöskentely sujui kuitenkin muuten oikein hyvin, ja punainen lanka teemaan löytyi sinnikkäällä yhteistyöllä.

Ryhmä ”Re-inventing the industry” sai tehtäväkseen visioida vaatetusteollisuuden tulevaisuutta sekä pohtia, mikä on suunnittelijan rooli tulevina vuosikymmeninä. Teollisuuden toimintatavat olivat vieraita opiskelijoille, joten ryhmä keskittyi pohtimaan mm. teknologian valjastamista suunnittelun apuvälineeksi. Ihmismielen luovaa ongelmanratkaisukykyä tai kykyä uuden innovointiin kone ei kuitenkaan vielä lähitulevaisuudessa korvaa.

Muut kolme ryhmää pohtivat aiheita: “Digitizing virtual living”, “Man & nature” ja “2070 and beyond”. Viimeisin ryhmistä pohti millaista urheilua avaruudessa tullaan harrastamaan avaruusmatkailun yleistyttyä.

Neljä päivää kestäneen työpajan lisäksi ISPO Academy Masterclassin osallistujat pääsivät myös tutustumaan ISPO-messuihin sekä tapaamaan työpajan mahdollistaneita sponsoriyrityksiä. Sponsoriyritykset, kuten esimerkiksi Mammut, ZKG ja Polygiene kertoivat tapaamisissa oman brändinsä ideologiasta ja yrityksensä tarinaa.

ISPO-messut yllättivät laajuudellaan sekä eri osastojen sisällöllään. Messuhalleja oli yhteensä 18, ja niistä jokainen keskittyi omaan urheilun osa-alueeseensa. Kansainvälisten huippubrändien joukossa oli myös pienempiä yrityksiä, materiaalivalmistajia, urheiluvälineitä sekä kestäviä innovaatioita. Erityisesti messuilla ilahdutti suomalaisten yritysten erottuminen vastuullisella liiketoiminnallaan: esimerkiksi suomalainen Spinnova –kuitu palkittiin yhteistyössä Bergans of Norwayn kanssa tuotetusta “The Collection of Tomorrow” -repusta ISPO Sustainability Achievement Awardilla.

Kaikin puolin kokemus työpajasta sekä ISPO-messuista oli antoisa ja opettavainen. Kansainvälisessä työskentelyssä huomasi, että jokaisella osallistujaoppilaitoksella oli hiukan erilainen painopiste vaatetusalalla ja sen opetuksessa. Lapin yliopiston vaatetussuunnittelun opiskelijoiden vahvuusalue on selvästi ratkaisukeskeisessä suunnittelussa, tietoteknisissä taidoissa sekä 3D-prototypoinnissa. ISPO Academy Masterclass oli ainutlaatuinen kokemus lyhyestä vaihdosta urheiluvaatetuksen ja -teollisuuden parissa. Osallistuminen työpajaan antoi mahdollisuuden haastaa itseään vaativassa (joskin äärimmäisen kannustavassa) kansainvälisessä ympäristössä lyhyen aikarajan puitteissa.

ISPO Academy Masterclassin osallistujille tarjottiin mahdollisuus syventää työpajassa opittuja taitoja syyskuussa 2020 Münchenissä järjestettävässä ISPO Academy Masterclass Prototyping Workshop -tapahtumassa, jonne myös Lapin yliopistolta on mahdollisesti lähdössä osallistuja.

Päivi Ahola, Veera Saarikivi, Marika Ylisirniö

Kommentit

Suositut tekstit