Muotoilukoulujen yhteistyötä


Muotoilukoulujen yhteistyötä – Finnish Design Academyn Kevätfoorumissa nähtiin muun muassa Lapin yliopiston vaatetuksen maisteriopiskelijoiden näyttely 3D-ympäristössä

Suomen muotoilukoulujen Finnish Design Academy-yhteistyöprojektissa järjestettiin 16.–17.4.2020 Kevätfoorumi-tapahtuma teemalla Meaningful Future. Opiskelijoille suunnattu tapahtuma toteutettiin koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi täysin virtuaalisena Design Space 3D-ympäristössä. Kaksipäiväisessä tapahtumassa oli esillä monipuolista sisältöä näyttelyiden ja videointien muodossa kolmessa virtuaalitilassa eli Hubissa, jotka olivat auki koko tapahtuman ajan. Tapahtumassa kuultiin muotoilijoiden ajatuksia tulevaisuuden muotoilutyöstä ja esiteltiin töitä Lapin yliopiston ja Metropolia-ammattikorkeakoulun opiskelijoilta. Finnish Design Academy-verkosto esittäytyi tapahtumassa videoiden muodossa. Suomessa muotoilun korkeakouluopetusta tarjotaan yhdeksässä koulussa. Koulut ovat profiloituneet eri tavoin ja esimerkiksi Lapin yliopisto tarjoaa Suomessa vaatetussuunnittelun opintoja, jossa keskiössä on ihminen ja ihmisen hyvinvointi.

Vaatteiden 3D malleja ensimmäistä kertaa virtuaalinäyttelyssä Lapin yliopistosta

Lapin yliopiston vaatetussuunnittelun maisteriopiskelijat Sara Aarni, Ella Kinnunen, Maria Koivuranta, Inkeri Kylämäki, Tanja Pohjola ja Veera Saarikivi suunnittelivat Lapin sairaanhoitopiirin ensihoidon johtajille edustusasut osana Syventävä tutkimus- ja tuotekehitysprojekti-kurssia. Asujen prototyypit sekä töitä taustoittavat posterit olivat esillä virtuaalinäyttelyssä Metropolia-Hubissa.

Vaatetuksen maisteriopiskelijoiden näyttely oli esillä Design Spacessa
Kevätfoorumin ajan 16.–17.4.2020. Kuva: 3DTalo

Ensihoidon johdolle suunniteltu asukokonaisuus edustustilaisuuksia varten. Kuva 3D Talo.


Vaatteen muodon opetus ja tutkimus 2D ja 3D ohjelmistojen avulla on ollut mukana Lapin yliopiston opetussuunnitemassa vuodesta 2008. Nyt virtuaalivaatteita esiteltiin ensimmäistä kertaa virtuaaliympäristössä. Finnish Design Academy-projektissa on tarkasteltu etäläsnäoloa ja muotoiluopiskelijoiden profiloitumista. Yritysyhteistyön tulosten esittely virtuaalitilassa tarjosi mahdollisuuden esitellä töitä laajalle yleisölle.

Monialainen yhteistyö vahvistamassa ammattiosaamista

Monialaiset yritysprojektit kytkevät opinnot vahvasti työelämään. Työskentely asiakkaiden kanssa opintojen aikana vahvistaa opiskelijoiden ammattiosaamista sekä kehittää yhteistyötaitoja. Myös tutkimuksella on tärkeä rooli, joka näkyi Lapin yliopiston opiskelijoiden töissä laajana tiedonhakuna sekä kerätyn aineiston analysointina osaksi suunnittelua. Käyttäjä on suunnittelun keskiössä ja tarpeita kartoitetaan suunnitteluprosessissa sekä käyttäjän että tuottajan näkökulmasta.
Opiskelijat tekivät tiivistä yhteistyötä Lapin sairaanhoitopiirin sekä Lapin koulutuskeskus REDUn kanssa. Työ on oiva esimerkki toimivasta yritysyhteistyöstä, jonka lopputulemana opiskelijoiden suunnittelemat vaatteet tulevat tuotantoon ja käyttöön. Lapin sairaanhoitopiiristä yhteistyössä olivat mukana ensihoitopäällikkö Panu Karjalainen, kenttäjohtaja Joni Tarkka ja ensihoidon vastuulääkäri Antti Saari. Kurssin vastuuopettajat olivat Ana Nuutinen, Anu Kylmänen, Päivi Rautajoki ja Karoliina Laxström Lapin yliopistosta, sekä Tuija Nikkinen Lapin koulutuskeskus Redusta.

Kevätfoorumi 2020 syntyi laajan yhteistyön tuloksena, johon opiskelijat antoivat merkittävän panoksen. Kiitos teille upeasta työstä!

Lisää tapahtumasta voit lukea www.finnishdesignacademy.fi/fda-…/valmistaudu-kevatforumiin/. Lisäksi Suomen Tekstiili ja Muoti Ry:n sivuilla on kattava juttu Lapin sairaanhoitopiirille suunniteltujen asujen suunnitteluprosessista https://www.stjm.fi/uutiset/ensihoidolle-edustusasut/?fbclid=IwAR3scGzKp_sI0TMSIOrrNnYqyXgsfb7yosqUX2vbWUk6-ahHvSjKn2Bv3X4

Community Hubissa esiteltiin projektin yhteistyökouluja videointien kautta. Kuva 3D Talo.

Kartta Kevätfoorumin virtuaalitiloista. Kuva Emmi Putkonen.


Teksti: Katri Konttinen, suunnittelija, Finnish Design Academy-projekti
Kuvat: 3DTalo ja Emmi PutkonenKommentit

Suositut tekstit